Ministerstwo Skarbu Państwa Centrum Zdrowia Matki Polki z rządowym wsparciem - Aktualności prasowe -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Aktualności prasowe

Strona znajduje się w archiwum.

Centrum Zdrowia Matki Polki z rządowym wsparciem

Andrzej Czerwiński, minister Skarbu Państwa podpisał umowę, na mocy której Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki (ICZMP) w Łodzi otrzyma 100 mln zł wsparcia niebędącego pomocą publiczną z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców.

  • Od lewej: Andrzej Czerwiński, minister Skarbu Państwa i prof. Maciej Banach, dyrektor ICZMP
    Od lewej: Andrzej Czerwiński, minister Skarbu Państwa i prof. Maciej Banach, dyrektor ICZMP
  • Andrzej Czerwiński, minister Skarbu Państwa
    Andrzej Czerwiński, minister Skarbu Państwa

To zwieńczenie zobowiązań rządu dotyczących pomocy dla instytutów medycznych. Podstawą do przyznanego wsparcia jest nowelizacja rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z 11 sierpnia 2011 r. w sprawie wsparcia niebędącego pomocą publiczną, które włączyło instytuty medyczne do grona podmiotów mogących ubiegać się o środki z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców oraz zwolniło je z wymogu zapewnienia wkładu własnego w finansowaniu planu naprawczego.

Wsparcie zostanie przeznaczone na realizację działań naprawczych określonych w biznesplanie ICZMP, które są niezbędne do kontynuowania działalności medycznej - w tym sfinansowanie restrukturyzacji zadłużenia. Instytut przedstawił biznesplan zakładający restrukturyzację finansową, majątkową oraz zatrudnienia. Efekty jego realizacji będą monitorowane przez Ministra Skarbu Państwa.

Minister Skarbu Państwa jest dysponentem państwowego funduszu celowego - Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców. Ze środków znajdujących się na rachunku FRP minister Skarbu Państwa ma możliwość udzielania przedsiębiorcom pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację oraz wsparcia finansowego niebędącego pomocą publiczną. Od 2008 r. z FRP minister Skarbu Państwa wypłacił przedsiębiorcom 5,6 mld zł pomocy publicznej i wsparcia niebędącego pomocą publiczną.

Medatdane

Opublikowane przez: Maciej Aksman
Autor: Biuro Komunikacji Społecznej
Ostatnia zmiana: 06.11.2015
do góry