Ministerstwo Skarbu Państwa Proces likwidacji MSP rozpoczęty. Ma potrwać do końca marca 2017 roku - Aktualności prasowe -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Aktualności prasowe

Strona znajduje się w archiwum.

Proces likwidacji MSP rozpoczęty. Ma potrwać do końca marca 2017 roku

  • Konferencja prasowa ministra Henryka Kowalczyka
    Konferencja prasowa ministra Henryka Kowalczyka
  • Proces likwidacji MSP rozpoczęty
    Proces likwidacji MSP rozpoczęty

- Proces likwidacji Ministerstwa Skarbu Państwa chcemy zakończyć do 31 marca tego roku - poinformował podczas dzisiejszej konferencji prasowej minister Henryk Kowalczyk, który od połowy września 2016 roku nadzorował likwidację MSP, pełniąc obowiązki ministra Skarbu Państwa.

28 grudnia 2016r. Prezydent Andrzej Duda podpisał Ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawę Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Na podstawie tych aktów prawnych Ministerstwo Skarbu Państwa z dniem 1 stycznia 2017r. przeszło w stan likwidacji, a więc funkcja ministra Skarbu Państwa przestała istnieć. Minister Henryk Kowalczyk zapowiedział, iż przedstawi Premierowi Rządu propozycję dotychczasowego Dyrektora Generalnego MSP jako kandydata na Likwidatora urzędu.

Likwidacja Ministerstwa Skarbu Państwa stanowi realizację zapowiedzi przedwyborczych. Zapowiedź ta została również potwierdzona w Uchwale nr 90/2016 z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie reformy zarządzania mieniem Skarbu Państwa, podjętej przez Radę Ministrów na wniosek Ministra Skarbu Państwa.

- Od 1 stycznia zarządzanie majątkiem Skarbu Państwa jest w gestii Prezesa Rady Ministrów – Pani Premier Beaty Szydło, która w drodze Rozporządzenia Rady Ministrów – przekaże zarządzanie tym majątkiem poszczególnym ministrom branżowym – dodał minister Kowalczyk.

Rozporządzenie wykonawcze do Ustawy, określające nowy przydział spółek Skarbu Państwa do poszczególnych resortów, zostało przyjęte przez Radę Ministrów. Zgodnie z „Rozporządzeniem w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne” - zarządzanie nad poszczególnymi spółkami zostało przekazane m.in.: ministrowi energii, ministrowi gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, ministrowi infrastruktury i budownictwa, ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego, ministrowi obrony narodowej, ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi, ministrowi rozwoju i finansów, ministrowi sportu i turystyki oraz ministrowi zdrowia.

Rozporządzenie, obok obowiązujących od 1 stycznia Ustaw, stanowi jeden z elementów legislacyjnych reformy zarządzania majątkiem państwowym. Nowe zasady zarządzania mieniem państwowym wynikają z Ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, zgodnie z którą Rada Ministrów może przekazać wykonywanie praw z akcji Skarbu Państwa innemu członkowi Rady Ministrów, pełnomocnikowi Rządu lub państwowej osobie prawnej.

 

 

 

 

Medatdane

Opublikowane przez: Magdalena Dąbrowska
Autor: Wydział Prasowy
Ostatnia zmiana: 03.01.2017
do góry