Ministerstwo Skarbu Państwa Czym się zajmujemy -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Czym się zajmujemy

Ministerstwo Skarbu Państwa zajmuje się nadzorem właścicielskim i zarządzaniem portfelem spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz państwowych osób prawnych. Minister Skarbu Państwa dba o racjonalne wykorzystywanie zasobów majątku państwowego i prawidłowe funkcjonowanie gospodarki kraju.

Szczególny nacisk kładzie na wzrost efektywności działania nadzorowanych podmiotów, skuteczność zarządzania nimi oraz wzrost ich wartości, jak również na przygotowanie poszczególnych podmiotów do procesu przekształceń własnościowych. Minister Skarbu Państwa, w określonych przypadkach, działa także jako organ udzielający przedsiębiorcom pomocy publicznej lub wsparcia niebędącego taką pomocą. Stanowi to istotny instrument wspomagania realizacji procesów restrukturyzacji.

Więcej informacji:

Ministerstwo Skarbu Państwa gospodaruje mieniem Skarbu Państwa przez komercjalizację (przekształcania przedsiębiorstw państwowych w spółki prawa handlowego), prywatyzację lub komunalizację (nieodpłatne zbycie akcji lub udziałów w spółkach na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego).

Więcej informacji:

Minister Skarbu Państwa sprawuje także nadzór nad działalnością Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa - państwowej jednostki organizacyjnej, dbającej o ochronę praw i interesów Skarbu Państwa przed sądami.

Więcj informacji:

Więcej informacji na temat zadań i uprawnień Ministra Skarbu Państwa, w tym także aktów prawnych je regulujących, jak również kierowanego przez niego Ministerstwa, znajdą Państwo na podstronach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Skarbu Państwa, m.in:

Medatdane

Opublikowane przez: Justyna Kania
Autor: Biuro Komunikacji Społecznej
Ostatnia zmiana: 30.06.2015 , 04.02.2016 Justyna Kania
do góry