Ministerstwo Skarbu Państwa Biuro Komunikacji Społecznej - Struktura organizacyjna - informacja archiwalna -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Struktura organizacyjna - informacja archiwalna

Biuro Komunikacji Społecznej

Dyrektor Wioletta Ciska
Zastępca dyrektora
Adres email bks@msp.gov.pl
Telefon /+48 22/ 695 91 91
Fax /+48 22/ 629 98 38

Zadania

 1. Do zadań Biura należy:
  1. realizacja zadań wynikających z założeń polityki medialnej, informacyjnej i promocyjnej Ministerstwa określanej przez Kierownictwo Ministerstwa, w uzgodnieniu z Gabinetem Politycznym;
  2. koordynacja działań związanych z prezentacją polityki Ministra, w tym współpraca z przedstawicielami mediów;
  3. planowanie i koordynacja obsługi komunikacyjnej społecznych aspektów kluczowych projektów prywatyzacyjnych;
  4. przygotowywanie w porozumieniu z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa oraz Gabinetem Politycznym komunikatów i stanowisk Ministra;
  5. przygotowywanie przeglądów prasy oraz opracowań problemowych, analiza treści dotyczących działalności Ministerstwa na bazie materiałów radiowych, telewizyjnych oraz mediów społecznościowych;
  6. prowadzenie internetowej strony Ministerstwa oraz strony Biuletynu Informacji Publicznej,  a także innych stron należących do Ministerstwa, poprzez administrowanie, redagowanie i publikowanie oraz aktualizowanie informacji prezentowanych na tych stronach internetowych;
  7. redagowanie i publikacja na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, w bazie Rządowy Proces Legislacyjny, projektów aktów prawnych;
  8. publikowanie na wniosek Departamentu Prawno-Procesowego wykazu prac legislacyjnych Ministra na stronie internetowej Ministerstwa;
  9. koordynacja działań związanych z promocją procesów prywatyzacyjnych, w tym koordynacja działań informacyjnych  i promocyjnych skierowanych do potencjalnych inwestorów;
  10. prowadzenie projektów edukacji ekonomicznej i kampanii społecznych w zakresie kompetencji Ministerstwa;
  11. koordynacja działań związanych z wystąpieniami publicznymi Ministra oraz członków Kierownictwa;
  12. prowadzenie spraw dotyczących wniosków o  patronaty i zaproszeń skierowanych do Ministra, w tym prowadzenie bazy patronatów.
 2. W Biurze  może być utworzone stanowisko Rzecznika Prasowego, do zadań którego należy  koordynowanie bezpośredniej współpracy z mediami. Stanowisko to podlega bezpośrednio Ministrowi.

 

Medatdane

Opublikowane przez: Piotr Krupa
Autor: Angelika Kraśnicka-Gniewek
Ostatnia zmiana: 26.01.2016 , 15.09.2016 Piotr Krupa
do góry