Ministerstwo Skarbu Państwa Dobre praktyki w zakresie innowacyjności -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Dobre praktyki w zakresie innowacyjności

Budowanie nowoczesnej i konkurencyjnej polskiej gospodarki wymaga przeprowadzenia kilku kluczowych zmian, wśród których najważniejsze dotyczą zwiększenia zaangażowania przedsiębiorstw w prowadzenie i finansowanie działalności badawczo-rozwojowej (B+R), zacieśnienia współpracy biznesu i nauki, adaptacji wyników badań do potrzeb gospodarki oraz późniejszego ich wykorzystania we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań.

Powyższą potrzebę dostrzega także Minister Skarbu Państwa, który kładzie szczególny nacisk na działalność innowacyjną nadzorowanych spółek, ich partnerstwo w kreowaniu i wdrażaniu innowacyjnych projektów B+R ze środowiskami naukowymi, jak i na inicjowanie przez spółki z udziałem Skarbu Państwa wspólnych strategicznych przedsięwzięć.

Oczekiwania Ministra w powyższym obszarze zostały wyrażone w Dobrych praktykach w zakresie innowacyjności, które w 2015 r. Ministerstwo Skarbu Państwa opracowało i rekomendowało zarządom i radom nadzorczym spółek z udziałem Skarbu Państwa. Dokument zawiera wskazania służące lepszemu planowaniu, realizacji i ocenie aktywności innowacyjnej w spółkach, jak również budowaniu przewag konkurencyjnych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz wzrostu ich wartości dla wszystkich akcjonariuszy.

Medatdane

Opublikowane przez: Piotr Krupa
Autor: Departament Zarządzania Strategicznego i Rozwoju
Ostatnia zmiana: 27.04.2016 , 25.05.2016 Piotr Krupa
do góry