Ministerstwo Skarbu Państwa Rada ds. innowacyjności - Rada ds. Innowacyjności -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Rada ds. Innowacyjności

W okresie dynamicznych zmian technologicznych, główną siłą napędową długookresowego rozwoju gospodarczego jest innowacyjność. Dotychczasowe przewagi konkurencyjne, oparte na niskich kosztach pracy przestają być wystarczające. To działania innowacyjne generują znaczącą wartość dodaną dla sektora przemysłu i usług.

Pragnąc zwiększyć efektywność i konkurencyjność polskiej gospodarki, 11 stycznia 2016 r. powołana została Rada ds. Innowacyjności, której celem jest wyznaczanie strategicznych działań w zakresie wsparcia innowacyjności, dzięki wykorzystaniu współpracy różnych resortów.

Członkami Rady są: Wicepremier Minister Rozwoju, Wicepremier Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wicepremier Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Skarbu Państwa i Minister Cyfryzacji.

Kluczowym zadaniem Rady jest inicjowanie przedsięwzięć aktywnie wspierających młodych przedsiębiorców i służących rozwijaniu nowych idei i pomysłów, angażujących polski kapitał, a w konsekwencji przyczyniających się do tworzenia przewag konkurencyjnych polskiej gospodarki.

Z Radą współdziała Zespół ds. Innowacyjności odpowiedzialny m.in. za:

  • wypracowanie skutecznych zachęt dla przedsiębiorców przeznaczających środki na działania proinnowacyjne,
  • koncentrację polityki proinnowacyjnej na obszarach o największej spodziewanej efektywności,
  • usuwania barier rozwojowych, w szczególności w obszarze działalności gospodarczej.

Medatdane

Opublikowane przez: Piotr Krupa
Autor: Departament Zarządzania Strategicznego i Rozwoju
Ostatnia zmiana: 27.04.2016 , 27.04.2016 Piotr Krupa
do góry