Ministerstwo Skarbu Państwa Akcja - Słownik pojęć -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik pojęć

Akcja

Papier wartościowy o charakterze udziałowym. Posiadacz akcji jest właścicielem części kapitału spółki akcyjnej, czyli jej współwłaścicielem.

Z tego tytułu posiada prawa majątkowe i korporacyjne. Z tytułu praw majątkowych ma on udział we własności spółki, prawo do udziału w zyskach (prawo do dywidendy) i udziału we własności majątku spółki w przypadku jej likwidacji. Prawa korporacyjne to przede wszystkim prawo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki i głosowania, prawo wyboru władz i bycia wybieranym, zgłaszania projektów uchwał oraz ich zaskarżania, żądania udzielenia informacji.

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor: Redaktor MSP
Ostatnia zmiana: 29.09.2015 , 02.10.2015 JSK Internet
do góry