Ministerstwo Skarbu Państwa Otwarty Fundusz Emerytalny - Słownik pojęć -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik pojęć

Otwarty Fundusz Emerytalny

Instytucja finansowa, której głównym zadaniem jest zapewnienie swoim uczestnikom dochodów na emeryturze.

W tym celu gromadzi i inwestuje środki finansowe pozyskane od uczestników. W drugim wariancie określa się zasady wpłat, a wysokość wypłat będzie zależeć od zgromadzonych środków i ich efektywnego zainwestowania przez fundusz. Gromadzenie środków w funduszu emerytalnym jest dobrowolne.

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor: Redaktor MSP
Ostatnia zmiana: 30.09.2015
do góry