Ministerstwo Skarbu Państwa Egzaminy dla kandydatów na członków RN -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Egzaminy dla kandydatów na członków RN

Zaplanowane terminy egzaminów

W związku z likwidacją urzędu obsługującego Ministra Skarbu Państwa i przekazywaniem kompetencji do innych organów administracji, Ministerstwo Skarbu Państwa od 1 stycznia 2017 r. nie będzie organizowało egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych.

Podmiot odpowiedzialny za organizację egzaminu zostanie określony w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym (ustawa na etapie prac legislacyjnych).

W związku z powyższym, prosimy o niewnoszenie na rachunek bankowy Ministerstwa Skarbu Państwa opłat egzaminacyjnych za udział w egzaminie w 2017 r.

Egzaminy dla kandydatów na członków rad nadzorczych odbywają się w terminach ustalonych przez Ministerstwo Skarbu Państwa. Egzamin przeprowadzany jest w sobotę. W przypadku dużej liczby zgłoszeń osób zainteresowanych udziałem w egzaminie, możliwe jest zorganizowanie egzaminu również w niedzielę.

Miesiąc

Dzień

 

grudzień 2016 r.

3/4

grudzień 2016 r.

10/11

grudzień 2016 r.

17/18

 

 

Powrót do poprzedniej strony

Medatdane

Opublikowane przez: Justyna Kania
Autor: Beata Trejnowska
Ostatnia zmiana: 30.06.2015 , 29.11.2016 Magdalena Dąbrowska
do góry