Ministerstwo Skarbu Państwa Ogłoszenie Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „CHEMAR” S.A. z siedzibą w Kielcach - Prowadzony przez RN -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Prowadzony przez RN

Ogłoszenie Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „CHEMAR” S.A. z siedzibą w Kielcach

Opublikowane: 28.04.2016

Pisemne zgłoszenia kandydatów należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Spółki w Kielcach przy ul. Olszewskiego 6, 25-953 Kielce w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu” w terminie do dnia 13.05.2016 r. do godziny 15.00. W przypadku zgłoszeń przesłanych pocztą kurierską lub listem poleconym na podany powyżej adres Spółki decyduje data doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki.

Medatdane

Opublikowane przez: Ewa Jaczewska
Autor: Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „CHEMAR” S.A. z siedzibą w Kielcach
Ostatnia zmiana: 28.04.2016
do góry