Ministerstwo Skarbu Państwa Ogłoszenie Rady Nadzorczej Spółki Gryf Nieruchomości” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu - Prowadzony przez RN -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Prowadzony przez RN

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie Rady Nadzorczej Spółki Gryf Nieruchomości” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu

Opublikowane: 09.01.2017

Pisemne zgłoszenie kandydatów należy składać do dnia 23 stycznia 2017r. do godz. 12.00, w zamkniętej kopercie na adres: „Gryf Nieruchomości” Sp. z o.o. 70-651 Szczecin, ul. Władysława IV Nr 1, z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu „Gryf Nieruchomości” Sp. z o.o. - NIE OTWIERAĆ”. O dochowaniu terminu złożenia zgłoszenia decydowała będzie data i godzina doręczenia przesyłki

Medatdane

Opublikowane przez: Jacek Romanowicz
Autor: Rada Nadzorcza Spółki Gryf Nieruchomości” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
Ostatnia zmiana: 09.01.2017
do góry