Ministerstwo Skarbu Państwa Ogłoszenie Pełnomocnika Wspólnika Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „PORT RYBACKI GRYF" Sp. z o.o. w Szczecinie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu - Prowadzony przez RN -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Prowadzony przez RN

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie Pełnomocnika Wspólnika Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „PORT RYBACKI GRYF" Sp. z o.o. w Szczecinie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu

Opublikowane: 16.01.2017

Pisemne zgłoszenia należy składać w siedzibie Spółki do dnia 23 stycznia 2017 r. do godz. 12.00 lub przesłać listem poleconym na adres: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „PORT RYBACKI GRYF" Sp. z o.o., ul. Władysława IV Nr 1; 70-651 Szczecin, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „PORT RYBACKI GRYF" Sp. z o.o. w Szczecinie — nie otwierać". UWAGA! ZMIANA TERMINÓW!

UWAGA, ZMIANA TERMINÓW: Decyzją 21/2017 Pełnomocnika Wspólnika z 17 stycznia 2017 r. wydłużeniu ulegają terminy postępowania kwalifikacyjnego na Prezesa Zarządu:

Pisemne zgłoszenia należy składać w siedzibie Spółki, w dni robocze, do dnia 31 stycznia 2017 r. do godz. 12.00. lub przesłać listem poleconym na adres: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „PORT RYBACKI GRYF" Sp. z o.o., ul. Władysława IV Nr 1; 70-651 Szczecin, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „PORT RYBACKI GRYF" Sp. z o.o. w Szczecinie — nie otwierać".

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w terminie do dnia 2 lutego 2017 r.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy złożyli zgłoszenia spełniające wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu, zostaną przeprowadzone w siedzibie Spółki w terminie od dnia 3 lutego 2017 r.

Informacje o spółce będą udostępniane kandydatom w sekretariacie Spółki, w dni robocze, lub po skierowaniu prośby o ich przesłanie na adres info@gryfport.com.pl, w terminie od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do 31 stycznia 2017 r. do godz. 12.00.

Medatdane

Opublikowane przez: Magdalena Dąbrowska
Autor: Pełnomocnik Wspólnika
Ostatnia zmiana: 16.01.2017 , 17.01.2017 Magdalena Dąbrowska
do góry