Ministerstwo Skarbu Państwa Program Profesjonalizacji Nadzoru - Dobre praktyki 2007 - 2015 -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Dobre praktyki 2007 - 2015

Program Profesjonalizacji Nadzoru spójnie i precyzyjnie określa oczekiwania Ministra Skarbu Państwa oraz standardy, jakimi powinni kierować się członkowie rad nadzorczych reprezentujący Skarb Państwa.

W ramach PPN w latach 2007 - 2015 resort skarbu opracował następujące dokumenty:

  1. Dobre Praktyki w zakresie zapewnienia zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w organach spółek z udziałem Skarbu Państwa,  które mają na celu równomierne wykorzystanie potencjału całej populacji w interesie przedsiębiorców, w szczególności spółek z udziałem Skarbu Państwa;
  2. Dobre praktyki w zakresie innowacyjności w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, zawierające rekomendacje służące lepszemu planowaniu, realizacji i ocenie aktywności innowacyjnej w spółkach i grupach kapitałowych, a tym samym wpływające na wzrost ich wartości i budowanie przewag konkurencyjnych;
  3. Dobre praktyki w zakresie planowania i realizacji dochodów z tytułu dywidend w spółkach nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa, w których zaprezentowane są zalecenia dla zarządów, rad nadzorczych oraz walnych zgromadzeń czy zgromadzeń wspólników, jako organów uczestniczących w procesie określania wysokości dywidendy oraz jej uchwalania.

Program zakłada również usprawnienie regularnego dwustronnego przepływu informacji o ryzykach i istotnych zdarzeniach wpływających na działalność spółek pomiędzy MSP a członkami rad nadzorczych. Przewiduje także wprowadzenie zorganizowanego systemu podnoszenia kwalifikacji członków rad.

Do pobrania:

Dobre praktyki w zakresie innowacyjności w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, przyjęte w czerwcu 2015 r.

Dobre Praktyki w zakresie zapewnienia zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w organach spółek z udziałem Skarbu Państwa, przyjęte w czerwcu 2015 r.

Dobre praktyki w zakresie planowania i realizacji dochodów z tytułu dywidend w spółkach nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa.

Medatdane

Opublikowane przez: Justyna Kania
Autor: Departament Zarządzania Strategicznego i Rozwoju
Ostatnia zmiana: 30.06.2015 , 09.09.2016 JSK Internet
do góry