Ministerstwo Skarbu Państwa WMB w Pyskowicach S.A. z siedzibą w Pyskowicach – podpisanie umowy sprzedaży akcji - Aktualności prywatyzacyjne -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Aktualności prywatyzacyjne

Strona znajduje się w archiwum.

WMB w Pyskowicach S.A. z siedzibą w Pyskowicach – podpisanie umowy sprzedaży akcji

Minister Skarbu Państwa informuje, że w dniu 26 lutego 2016 roku została podpisana umowa sprzedaży akcji Skarbu Państwa, stanowiących ok. 1,52% w kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą WMB w Pyskowicach S.A. z siedzibą w Pyskowicach (poprzednia nazwa Gliwickie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Gliwicach S.A. z siedzibą w Gliwicach, wcześniej Gliwickie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Gliwicach Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach)  na rzecz Mirosława Roberta Kalickiego zam. w Warszawie.

Sprzedaż akcji nastąpiła w wyniku realizacji postanowień umowy sprzedaży udziałów spółki Gliwickie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Gliwicach Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach zawartej 27 stycznia 2011 roku pomiędzy Skarbem Państwa a Mirosławem Robertem Kalickim.

Zapłata ceny zakupu za zbywane akcje zostanie dokonana w trzech transzach do 31 maja 2016 roku. Przeniesienie własności akcji wraz ze wszystkimi wynikającymi z nich prawami i obowiązkami nastąpi w terminie 30 dni od dnia zapłaty ostatniej transzy.

Po przeniesieniu własności akcji proces prywatyzacji Spółki zostanie zakończony.

Medatdane

Opublikowane przez: Katarzyna Durlik-Szlązek
Autor: Andrzej Leszczyński
Ostatnia zmiana: 03.03.2016
do góry