Ministerstwo Skarbu Państwa „Gamrat” S.A. z siedzibą w Jaśle - przeniesienie własności akcji - Aktualności prywatyzacyjne -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Aktualności prywatyzacyjne

Strona znajduje się w archiwum.

„Gamrat” S.A. z siedzibą w Jaśle - przeniesienie własności akcji

Minister Skarbu Państwa informuje, że 4 marca 2016r. przeniósł własność 36 843 akcji Skarbu Państwa w „Gamrat” Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle, stanowiących 0,44% jej kapitału zakładowego, na „Lentex” Spółka Spółka Forma współpracy gospodarczej dwóch lub więcej osób chcących osiągnąć wspólny cel, najczęściej o charakterze gospodarczym. Akcyjna z siedzibą w Lublińcu. Sprzedaż akcji nastąpiła w trybie art. 33 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji. Przedmiotowa transakcja stanowi wypełnienie postanowień umowy z 14 kwietnia 2011r. sprzedaży 85% akcji spółki Zakłady Tworzyw Sztucznych „Gamrat” S.A. z siedzibą w Jaśle.

Zbycie akcji Skarbu Państwa zakończyło proces prywatyzacji Spółki.

Medatdane

Opublikowane przez: Katarzyna Durlik-Szlązek
Autor: Andrzej Leszczyński
Ostatnia zmiana: 04.03.2016
do góry