Ministerstwo Skarbu Państwa Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego „ELBUD” Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku – podpisanie umowy sprzedaży - Aktualności prywatyzacyjne -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Aktualności prywatyzacyjne

Strona znajduje się w archiwum.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego „ELBUD” Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku – podpisanie umowy sprzedaży

Ministerstwo Skarbu Państwa informuje, że w dniu 16 grudnia 2016 roku została podpisana umowa sprzedaży akcji Skarbu Państwa, stanowiących 1,34% w kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego „ELBUD” Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku na rzecz Przedsiębiorstwa Badań i Ekspertyz Środowiska „SEPO” Sp. z o.o. z siedzibą w Knurowie.

Sprzedaż udziałów nastąpiła w trybie art. 33 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. 2016.981 j.t. ze zm.), w wyniku realizacji postanowień umowy sprzedaży akcji spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego „ELBUD” Gdańsk S.A. z siedzibą w Sopocie (obecnie z siedzibą w Gdańsku) zawartej w dniu 10 stycznia 2012 roku pomiędzy Skarbem Państwa a Przedsiębiorstwem Badań i Ekspertyz Środowiska „SEPO” Sp. z o.o. z siedzibą w Knurowie.

Zbycie należących do Skarbu Państwa akcji Spółki zakończyło proces prywatyzacji Spółki.

 

Medatdane

Opublikowane przez: Magdalena Dąbrowska
Autor: Andrzej Leszczyński
Ostatnia zmiana: 16.12.2016
do góry