Ministerstwo Skarbu Państwa PKS Sp. z o.o. z siedzibą w Kozienicach – podpisanie umowy sprzedaży udziałów - Aktualności prywatyzacyjne -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Aktualności prywatyzacyjne

Strona znajduje się w archiwum.

PKS Sp. z o.o. z siedzibą w Kozienicach – podpisanie umowy sprzedaży udziałów

Ministerstwo Skarbu Państwa informuje, że w dniu 29 grudnia 2016 roku została podpisana umowa sprzedaży 252 należących do Skarbu Państwa udziałów PKS Spółka Spółka Forma współpracy gospodarczej dwóch lub więcej osób chcących osiągnąć wspólny cel, najczęściej o charakterze gospodarczym. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kozienicach. Udziały zostały zbyte na rzecz ww. Spółki, w celu ich umorzenia.

Sprzedaż udziałów nastąpiła w trybie art. 33 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji  prywatyzacji, w wyniku realizacji postanowień umowy sprzedaży udziałów spółki PKS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kozienicach, zawartej w dniu 28 grudnia 2012 roku pomiędzy Skarbem Państwa a PKS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kozienicach.

Zbycie należących do Skarbu Państwa udziałów zakończyło proces prywatyzacji Spółki.

Medatdane

Opublikowane przez: Jacek Romanowicz
Autor: Andrzej Leszczyński
Ostatnia zmiana: 30.12.2016
do góry