Ministerstwo Skarbu Państwa Komercjalizacja instytutów badawczych -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Komercjalizacja instytutów badawczych

Instytut badawczy może podlegać komercjalizacji. Komercjalizację instytutu poprzedza postępowanie przygotowawcze mające na celu ocenę celowości oraz warunków jego komercjalizacji.

Decyzję o komercjalizacji instytutu może podjąć minister nadzorujący instytut w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw nauki, z inicjatywy własnej lub na wniosek dyrektora, po zasięgnięciu opinii rady naukowej.

Spółka powstała w wyniku komercjalizacji instytutu może podlegać prywatyzacji pośredniej.

Do komercjalizacji i prywatyzacji instytutu stosuje się przepisy o komercjalizacji i prywatyzacji, czyli zasady określone w dziale „komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych”.

Medatdane

Opublikowane przez: Justyna Kania
Autor: Departament Prawny i Procesowy
Ostatnia zmiana: 13.07.2015 , 13.07.2015 Justyna Kania
do góry