Ministerstwo Skarbu Państwa Sprzedaż przedsiębiorstwa -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Sprzedaż przedsiębiorstwa

Jeden z trybów prywatyzacji bezpośredniej przewidziany w art. 48 Ustawy.

Może być stosowany w przypadku wszystkich przedsiębiorstw, zwłaszcza słabszych ekonomicznie, które wymagają inwestycji. Zapłata za przedsiębiorstwo może być dokonywana w ratach. Zgodnie z Ustawą, wysokość pierwszej raty wynosi, co najmniej 20 procent ceny ustalonej dla danego przedsiębiorstwa. Pozostała część może być spłacana w oprocentowanych ratach w okresie do 5 lat.

Sprzedaż przedsiębiorstwa następuje w trybie przetargu publicznego lub negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia. Powyższe tryby zostały szczegółowo uregulowane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży przedsiębiorstwa (Dz. U. nr 277, poz. 2744).

Medatdane

Opublikowane przez: Justyna Kania
Autor: Departament Przekształceń Własnościowych i Prywatyzacji
Ostatnia zmiana: 13.07.2009 , 13.01.2015 Justyna Kania
do góry