Ministerstwo Skarbu Państwa Wniesienie przedsiębiorstwa do spółki -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Wniesienie przedsiębiorstwa do spółki

Jeden z trybów prywatyzacji bezpośredniej przewidziany w art. 49-50 Ustawy.

Polega on na wniesieniu przez Skarb Państwa Skarb Państwa To osoba prawna, która w stosunkach cywilnoprawnych jest podmiotem praw i obowiązków dotyczących mienia państwowego nienależącego do innych państwowych osób prawnych (art. 34 Kc). do spółki utworzonej z udziałem innych akcjonariuszy (pracowników, przedsiębiorstw państwowych lub inwestorów) aportu w postaci przedsiębiorstwa i objęciu przez Skarb Państwa w zamian odpowiedniej ilość udziałów albo akcji. Ten tryb prywatyzacji znajduje zastosowanie w szczególności w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, wymagających znacznych nakładów, między innymi na inwestycje. Ukierunkowany jest na zapewnienie wejścia do spółki wiarygodnych inwestorów strategicznych (krajowych i zagranicznych).

Wniesienie przedsiębiorstwa do spółki następuje w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia. Pracownikom spółki powstałej w tym trybie, zgodnie z art. 49 ust. 4 Ustawy przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji/udziałów należących do Skarbu Państwa w spółce, według stanu z dnia objęcia przez Skarb Państwa akcji/udziałów w spółce.

Medatdane

Opublikowane przez: Justyna Kania
Autor: Departament Przekształceń Własnościowych i Prywatyzacji
Ostatnia zmiana: 13.07.2009 , 13.01.2015 Justyna Kania
do góry