Ministerstwo Skarbu Państwa Oferta ogłoszona publicznie -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Oferta ogłoszona publicznie

Jeden z trybów prywatyzacji pośredniej przewidziany w art. 33 ust. 1 pkt 1 Ustawy.

Zbycie akcji/udziałów w wyniku oferty ogłoszonej publicznie następuje na warunkach unormowanych w art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Oferta powinna zawierać elementy wskazane w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa.

Medatdane

Opublikowane przez: Justyna Kania
Autor: Departament Przekształceń Własnościowych i Prywatyzacji
Ostatnia zmiana: 13.07.2009 , 13.01.2015 Justyna Kania
do góry