Ministerstwo Skarbu Państwa Białostockie Przedsiębiorstwo Usług Socjalnych Sp. z o.o. - Karty Prywatyzacyjne -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Karty Prywatyzacyjne

Powrót do wyników

Białostockie Przedsiębiorstwo Usług Socjalnych Sp. z o.o.

Brak obsługi Brak obsługi

Nazwa
Białostockie Przedsiębiorstwo Usług Socjalnych Sp. z o.o.
Siedziba
Białystok
Przedmiot działania
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Udział SP %
100
Informacje
Na dzień 2009.12.31
Suma bilansowa
8419897,15 zł
Kapitał własny
7011068,25 zł
Kapitał zakładowy
4000000 zł
Przychody ze sprzedaży
8181962,88 zł
Wyniki netto
1528721,54 zł
Zatrudnienie
88 osób
Informacje dodatkowe
-
Link do strony WWW
Decyzja ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa o prywatyzacji spółki
14.12.2009
Wybór doradcy przy prywatyzacji spółki(podmioty zgłaszające się)
Budoserwis Z.U.H., Siedziba: Chorzów
Konsorcjum Firm: ABC Consulting Sp. z o.o., Kancelaria Radców Prawnych K. Białkowska-Andrzejewska i M. Andrzejewski s.c., Siedziba: Gdańsk
Przedsiębiorstwo Doradztwa i Wdrożeń "ARCANUM" Sp. z o. o., Siedziba: Wrocław
Konsorcjum firm: Kantor Doradcy w Zarządzaniu Sp. z o.o., Kantor Management Consultans S.A., Siedziba: Warszawa, Grecja
Link do ogłoszenia
Doradca prywatyzacyjny
Konsorcjum firm: Kantor Doradcy w Zarządzaniu Sp. z o.o., Kantor Management Consultans S.A.
Siedziba: Warszawa, Grecja
Data zawarcia umowy: 2010.02.05
Link do strony WWW doradcy prywatyzacyjnego
Analizy przedprywatyzacyjne
Świadczenie usług dla Ministra Skarbu Państwa w procesie prywatyzacji Spółki Białostockie Przedsiębiorstwo Usług Socjalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku tj. wykonanie niezbędnych analiz Spółki, a także sporządzenie memorandum informacyjnego o Spółce.
Data odbioru analiz: 2010.06.23
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Nazwa nabywcy/ Imię i nazwisko
PUHIT S.A.
Forma prawna
Spółka akcyjna
Siedziba/ Miejsce zamieszkania
Warszawa
Przedmiot działania
Hotelarstwo
Link do strony WWW nabywcy
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Departament
DPP
Imię i nazwisko
Agnieszka Rasińska
Stanowisko
radca ministra
Uwagi i informacje dodatkowe
-

Medatdane

Ostatnia zmiana: 31.01.2017
do góry