Ministerstwo Skarbu Państwa Arenda Sp. z o.o. w Katowicach - Karty Prywatyzacyjne -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Karty Prywatyzacyjne

Powrót do wyników

Arenda Sp. z o.o. w Katowicach

Brak obsługi Brak obsługi
Logo
Nazwa
Arenda Sp. z o.o. w Katowicach
Siedziba
Katowice
Przedmiot działania
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Udział SP %
100
Informacje
Na dzień 2010.12.31
Suma bilansowa
11473649,23 zł
Kapitał własny
11218477,42 zł
Kapitał zakładowy
9143000 zł
Przychody ze sprzedaży
2094192,86 zł
Wyniki netto
478695,25 zł
Zatrudnienie
4 osób
Informacje dodatkowe
-
Link do strony WWW
Decyzja ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa o prywatyzacji spółki
26.05.2008
Wybór doradcy przy prywatyzacji spółki(podmioty zgłaszające się)
Budoserwis Z.U.H., Siedziba: Chorzów
konsorcjum: Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. i AB Consulting Andrzej Barcz, Siedziba: Poznań, Olsztyn
Nizielski &Borys Sp z o.o., Siedziba: Katowice
Collect Consulting Sp z o.o., Siedziba: Katowice
Link do ogłoszenia
Doradca prywatyzacyjny
konsorcjum: Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. i AB Consulting Andrzej Barcz
Siedziba: Poznań, Olsztyn
Data zawarcia umowy: 2009.04.10
Link do strony WWW doradcy prywatyzacyjnego
Analizy przedprywatyzacyjne
oszacowanie wartości spółki, analiza prawna majątku spółki, memorandum informacyjne
Data odbioru analiz: 2010.12.14
Uwagi i informacje dodatkowe
30.11.2010 r. - protokolarny odbiór aktualizacji oszacowania wartości Spółki
Nazwa nabywcy/ Imię i nazwisko
REMEDICUM Sp. z o.o.
Forma prawna
Spółka z o.o.
Siedziba/ Miejsce zamieszkania
Cieszyn
Przedmiot działania
nn
Link do strony WWW nabywcy
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Departament
DPR
Imię i nazwisko
Elżbieta Kruk
Stanowisko
główny specjalista
Uwagi i informacje dodatkowe
-

Medatdane

Ostatnia zmiana: 31.01.2017
do góry