Ministerstwo Skarbu Państwa SMARTBUD Sp. z o.o. - Karty Prywatyzacyjne -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Karty Prywatyzacyjne

Powrót do wyników

SMARTBUD Sp. z o.o.

Brak obsługi Brak obsługi
Logo
Nazwa
"SMARTBUD" Sp. z o.o.
Siedziba
Białystok
Przedmiot działania
01.42.Z Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów
Udział SP %
0
Informacje
Na dzień 2014.12.31
Suma bilansowa
1813744,09 zł
Kapitał własny
1390144,49 zł
Kapitał zakładowy
4571500 zł
Przychody ze sprzedaży
335718,97 zł
Wyniki netto
-64936,61 zł
Zatrudnienie
2 osób
Informacje dodatkowe
-
Link do strony WWW
Decyzja ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa o prywatyzacji spółki
-
Wybór doradcy przy prywatyzacji spółki(podmioty zgłaszające się)
-
Link do ogłoszenia
Doradca prywatyzacyjny
-
Link do strony WWW doradcy prywatyzacyjnego
Analizy przedprywatyzacyjne
-
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Nazwa nabywcy/ Imię i nazwisko
Maciejek Sylwia
Forma prawna
NN
Siedziba/ Miejsce zamieszkania
Dobrzyniewo Fabryczne
Przedmiot działania
nn
Link do strony WWW nabywcy
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Departament
DPWiP
Imię i nazwisko
Monika Wróbel
Stanowisko
główny specjalista
Uwagi i informacje dodatkowe
-

Medatdane

Ostatnia zmiana: 31.01.2017
do góry