Ministerstwo Skarbu Państwa Profile spółek -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Profile spółek

Baza Profile spółek przeznaczona jest przede wszystkim dla osób (inwestorów) zainteresowanych prywatyzacją spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz dla osób zainteresowanych funkcjonowaniem podmiotów z udziałem Skarbu Państwa podlegających przekształceniom własnościowym.

Publikacja bazy ma na celu:

  • dostarczenie możliwie szerokiej informacji o nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa podmiotach przekształcanych i ma zachęcać inwestorów do zainteresowania uczestnictwem w procesach nabywania akcji/udziałów od Skarbu Państwa,
  • zwiększenie transparentności działań organów administracji państwowej w procesach przekształceń.

Profile spółek są dostępne dla podmiotów, dla których prowadzone były lub są procesy przekształceń własnościowych, niezależnie od aktualnego udziału Skarbu Państwa w spółce. Baza jest podzielona na dwie podbazy:

  • podmioty podlegające przekształceniom (np. przeznaczone do prywatyzacji, w trakcie prywatyzacji),
  • podmioty po procesie przekształceń (np. sprywatyzowane, skomunalizowane, wniesione do innych podmiotów lub dla których procesy przekształceń nie zostały zakończone zbyciem akcji/udziałów Skarbu Państwa).

Podbaza podmiotów po procesie przekształceń własnościowych (sprywatyzowanych) posiada charakter archiwalny – wszystkie informacje o danym podmiocie zostają z zawartością aktualną na dzień zakończenia procesu.

W ramach informacji o podmiocie oprócz nazwy i danych adresowych (z możliwością zlokalizowania spółki na mapie) oraz kontaktowych, możliwe jest zapoznanie się z takimi informacjami jak zakres prowadzonej działalności, wybrane wyniki finansowe, kapitał zakładowy, zatrudnienie, logo spółki, galeria zdjęć przedstawiających spółkę lub jej produkty. Podany jest też aktualny status przekształceń własnościowych. Dla podmiotów, które posiadają Kartę prywatyzacji, istnieje możliwość bezpośredniego dostępu z Profilu do Karty. Uwaga: w przypadku spółek w likwidacji, upadłości oraz nieprowadzących działalności dane finansowe nie są przedstawiane.

Podbaza podmiotów podlegających przekształceniom (podbaza czynna) aktualizowana jest raz na dobę. Procedury obsługi strony internetowej zapewniają dodatkowo możliwość przejścia do danych kontaktowych Departamentu sprawującego aktualny nadzór nad podmiotem.

Medatdane

Opublikowane przez: Justyna Kania
Autor: Departament Nadzoru Właścicielskiego
Ostatnia zmiana: 24.07.2015 , 28.08.2015 Justyna Kania
do góry