Ministerstwo Skarbu Państwa Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. (prawa z udziałów wykonywał Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej) - Transakcje zbycia akcji lub udziałów -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Transakcje zbycia akcji lub udziałów

Powrót do wyników

Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. (prawa z udziałów wykonywał Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej)

Zawarcie umowy sprzedaży
17.12.2012
Przeniesienie prawa własności
17.12.2012
Nazwa podmiotu
Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. (prawa z udziałów wykonywał Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej)
Siedziba
Warszawa
Województwo
mazowieckie
EKD/PKD
6832
Nazwa nabywcy
„City Service Poland” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
Kraj nabywcy
Pakiet zbytych akcji lub udziałów (%)
100,00%
Wartość transakcji
44 599 522,50 zł
Tryb zbycia
negocjacje ogłoszone publicznie
do góry