Ministerstwo Skarbu Państwa Zielonogórskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. - Transakcje zbycia akcji lub udziałów -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Transakcje zbycia akcji lub udziałów

Powrót do wyników

Zielonogórskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A.

Zawarcie umowy sprzedaży
29.11.1999
Przeniesienie prawa własności
10.12.1999
Nazwa podmiotu
Zielonogórskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A.
Siedziba
Zielona Góra
Województwo
lubuskie
EKD/PKD
1421
Nazwa nabywcy
Zaklady Cementowo-Wapiennicze "Górażdże" S.A.
Kraj nabywcy
Pakiet zbytych akcji lub udziałów (%)
25,06%
Wartość transakcji
15 235 134,00 zł
Tryb zbycia
przetarg publiczny
do góry